Parterapi


Udfordringer og problemer er et vilkår i alle parforhold.

Efter bedste evne forsøger de fleste selv at forstå samt finde løsninger.

Det kan dog være svært at løse alle problemer selv, for vi fanges ofte i mønstre der fører os det samme sted hen.


Uden at opdage det fanges vi i en cyklus der gentager sig selv igen og igen.

For mange mennesker opleves dette frustrerende og skamfuldt.


Den parterapi jeg tilbyder, er for mennesker der ønsker at investere i parforholdet. Det være sig reperation af et skadet parforhold, ønsket om at opnå endnu tættere kontakt på et dybere plan i et ellers godt fungerende forhold, eller ønsket om at opnå en god skilsmisse.


Parterapi kan også være for venner eller familierelationer, hvor der opleves udfordringer man ønsker at forstå og rette op på.Der er stor forskel på at arbejde med parterapi, eller om man er uddannet parterapeut.

Hos mig møder I en meget erfaren terapeut, med specialiseret uddannelse i parterapi.

Jeg har en 2.årig specialiseret uddannelse i EFT-C.  (Emotion Focused Therapy for Couples)

En meget grundig og evidensbaseret metode som fokuserer på de emotionelle dynamikker der driver interaktionen mellem mennesker.


Ofte har vi en tendens til at fokusere på handlinger hos os selv og andre. Hvem gjorde og sagde hvad?


I terapien hos mig gælder det om at finde frem til samt forstå de emotionelle motiver, der ligger bag vores handlinger. Dette er for mange meget ukendt, men det er det der ofte er drivkraften bag vores handlinger.


Herigennem opnår vi en forståelse for os selv og den anden part.